Izsludināts konkurss uz Valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” vakanto izpilddirektora amata vietu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” izsludina atklātu konkursu uz valsts kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” vakanto vadītāja vietnieka (izpilddirektora) amata vietu

 

Prasības pretendentam:

 • Izglītība humanitāro zinātņu vai uzņēmējdarbības vadības jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta papildizglītība mūzikas jomā);
 • Zināšanas un pieredze projektu vadībā un darbā ar personāla vadīšanu vismaz vienu gadu (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze saistībā ar mūzikas kolektīviem);
 • Darba pieredze starptautisku projektu realizācijā;
 • Pieredze darbā/sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm;
 • Izpratne par finanšu plānošanu un dokumentu apriti;
 • Izpratne par profesionālās laikmetīgās mūzikas procesiem un orķestra darbības pamaprincipiem;
 • Labas plānošanas un sadarbības prasmes;
 • Lietotāja zināšanas darbā ar datorprogrammām Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Microsoft PowerPoint;
 • Labas komunikāciju prasmes latviešu un angļu valodās. Citu svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

 

Vadītāja vietnieka darba pienākumi:

 • Sadarbībā ar valsts kamerorķestra Sinfonietta Rīga māksliniecisko vadītāju plānot kamerorķestra mēģinājumu un koncertu/ierakstu grafiku;
 • Izstrādāt un pārvaldīt kamerorķestra budžetu;
 • Piesaistīt kamerorķestrim papildus finansējumu (VKKF, Rīgas Dome, sponsoru finansējums u.c.);
 • Nodrošināt nepieciešamo informāciju līgumu, kas saistīti ar kamerorķestra saimniecisko darbību (autobusu noma, koncertzāļu īre, CD izgatavošana, sadarbība ar sponsoriem, sadarbība ar fondiem u.t.t.) sagatavošanai un sekot to izpildei;
 • Organizēt kamerorķestra koncertus ārzemēs;
 • Rūpēties par priekšzīmīgu kamerorķestra tēlu Latvijā un ārzemēs u.c.

 

VSIA Latvijas Koncerti ir organizācija, kas administrē un attīsta valsts profesionālo koncertdzīvi, īstenojot Latvijas valsts apņemšanos ar augsti kvalitatīvām un radoši iedvesmojošām aktivitātēm apmierināt tās iedzīvotāju tiekšanos pēc labas mūzikas, kā arī rosināt laikabiedru garīgo izaugsmi. VSIA “Latvijas Koncerti” organizē vairākus mūzikas festivālus, kā arī organizācijas struktūrā ir vairāki mākslinieciski kolektīvi: Sinfonietta Rīga, Latvijas Radio koris un Latvijas Radio Bigbends.

 

Iesniedzamie dokumenti un termiņš:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae;
 • Vismaz divas atsauksmes.

 

Augstākminētos dokumentus lūdzam nosūtīt pa pastu (Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050), faksu (67205490), e-pastu (koncerti@latvijaskoncerti.lv) vai iesniegt personīgi līdz 2016.gada 20.oktobrim (pasta zīmogs) darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rīgā, Maskavas ielā 4, 3.stāvs. 

 

Kontaktpersona papildus informācijai:

Sanda Runte

Tel. + 371 67205484;

E-pasts: sanda.runte@latvijaskoncerti.lv

W. A. Mozart - Symphony No. 41 "Jupiter"
F. Mendellsohn - Symphony No. 3
Linda Leimane - Guesstimations
R. Strauss - Oboe Concerto
Mēs skanam