Jānis Tretjuks

Jānis Tretjuks dzimis Rīgā 1989. gadā. Klarnetes spēli sācis apgūt Pāvila Jurjāna mūzikas skolā un turpinājis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā pie Gunāra Kļaviņa. Divus gadus studējis Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā prof. Sigurda Circeņa un doc. Mārtiņa Circeņa vadībā, Jānis turpināja izglītību Trosingenes mūzikas augstskolā pie prof. Hena Halevi, kur apguva arī vēsturisko klarnešu spēli pie prof. Ernsta Šlādera. Jānis ir dažādu solistu un kameransambļu konkursu laureāts Latvijā un Vācijā. Viņš kā solists ir uzstājies ar Valsts kamerorķestri Sinfonieta Rīga, Collegium Musicum Riga, orķestri “Rīga” un citiem orķestriem. Jānis ir pieprasīts kameransambļa mūziķis. Ar dažādām vienībām viņš koncertē Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Francijā, Austrijā, Šveicē, Beļģijā, Itālijā, Anglijā un citur. Jānis ir kameransambļu TutzFrequenz, Tempus Balticus un Trio Cammerton mūziķis, kā arī regulāri uzstājas ar saviem bijušajiem pasniedzējiem Henu Halevi un Ernstu Šlāderu. Kā solists, kameransambļa vai orķestra mūziķis Jānis ir piedalījies vairākos festivālos ar modernajiem un senajiem instrumentiem: “Italia Mia” (Austrija), “Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls”, “Donaueschingen Off” (Vācija), “8. Rolandsekas fesivāls “Kunstler-ich”” (Vācija), “Musica Sacra” (Itālija), “Festivāls Windstream” (Latvija), “Music a Marsac” (Francija) un citos. Kameransambļa un orķestra sastāvos Jānis ir piedalījies CD ieskaņošanā ar šādām vienībām: “Salzburger Hofmusik”, “Orchestra Ferdinandeum”, “Ensemble Stile Galante” un “Mannheimer Hoffkapelle”. Jānis is sniedzis meistarklases Karola Šimanovska Mūzikas akadēmijā Katovicē. No 2014. gada pavasara līdz 2016. gada vasarai Jānis bija prof. Ernsta Šlādera asistents Trosingenes mūzikas augstkolā. Paralēli aktīvai koncertdarbībai 2016. gada septembrī Jānis uzsāka studijas “Schola Cantorum Basiliensis” Bāzelē pie prof. Pierre-André Taillard. No 2016. gada septembra Jānis ir vēsturisko klarnešu docents Trosingenes mūzikas augstskolā. 

W. A. Mozart - Symphony No. 41 "Jupiter"
F. Mendellsohn - Symphony No. 3
Linda Leimane - Guesstimations
R. Strauss - Oboe Concerto
Mēs skanam