Kalvis Etkins

Mežraga spēli apguvis Emīla Dārziņa Mūzikas skolā, kuru absolvējis 2004. gadā, kam sekojušas studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

W. A. Mozart - Symphony No. 41 "Jupiter"
F. Mendellsohn - Symphony No. 3
Linda Leimane - Guesstimations
R. Strauss - Oboe Concerto
Mēs skanam